Datum objave: 08.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (III) (šifra DM: J017104) v Službi za akreditacije in spremljanje študijskih programov Filozofske fakultete (m/ž) za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur tedensko.

1. Pogoji za opravljanje dela:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali humanistične smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska 2-stopenjska izobrazba družboslovne ali humanistične smeri;
- aktivno znanje angleškega in še enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office, poznavanje predpisov področja, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

2. Poskusno delo: 3 mesece.

3. Opis del in nalog:

- vodenje postopkov akreditacij študijskih programov (za prvo akreditacijo študijskih programov, sprememb akreditiranih študijskih programov, podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov, izredne evalvacije in vzorca evalvacij študijskih programov);
- sodelovanje z oddelki, strokovnimi službami, skrbniki študijskih programov in vodstvom fakultete ter univerzo, Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu in področnim ministrstvom v postopkih akreditacij študijskih programov;
- vodenje evidenc študijskih programov;
- sodelovanje pri pripravi predstavitvenih zbornikov študijskih programov;
- informacijsko svetovalno delo z oddelki in skrbniki študijskih programov;
- spremljanje kakovosti študijskih programov;
- podpora in sodelovanje z oddelki in skrbniki študijskih programov pri pripravi letnih samoevalvacijskih poročil študijskih programov;
- sodelovanje pri pripravi gradiv s področja kakovosti študijskih programov;
- priprava gradiv za seje delovnih teles fakultete, zapisnikov sej, priprava in odprema sklepov;
- urejanje arhiva s področja akreditacij študijskih programov.

4. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 11. 3. 2021

5. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

6. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Jure Prevoršek
Telefonska številka: 01 241 10 31
E-mail: