Datum objave: 09.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: OA20090
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, delo nad polnim delovnim časom, 8ur/teden oz. 20%
Trajanje zaposlitve: določen čas, od 1. 4. 2021 do 30. 9. 2021
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja jedrske tehnike;
- habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje jedrska tehnika, sprejet na UL;
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
- znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

2. Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (ENENplus: Attract, Retain and Develop New Nuclear Talents Beyond Academic Curricula);
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 10. 3. 2021.

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 15. 3. 2021.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: