Datum objave: 15.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:

Asistent z doktoratom  na projektu: ACCESSCULT Innovative higher education teaching contents for achieving sustainable ACCESSibility of CULTuralheri-tage for ALL na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2022, s krajšim delovnim časom 8 ur tedensko. Šiifra DM: H019001.

1. Pogoji za opravljanje dela:

- veljaven habilitacijski naziv asistenta za etnološko muzeologijo in etnološko konservatorstvo. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za etnološko muzeologijo in etnološko konservatorstvo. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

2. Zaželene dodatne kompetence:
– aktivno znanje angleškega jezika

3. Opis del in nalog:

Splošni opis:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Poskusno delo: 3 mesece.

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 18.3.2021.

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Jure Prevoršek
Telefonska številka: 01 241 10 3
E-mail: