Datum objave: 15.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111 razpisuje prosto delovno mesto:

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT/IZREDNI PROFESOR/REDNI PROFESOR za področje Biostatistika in biometrika

Šifra DM: D019001 (m/ž)
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra naziva: 1,2,3
Naziv: docent/izredni profesor/redni profesor
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: D
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (13 ur - 33%)

1. Pogoji za opravljanje dela:

- doktorat znanosti matematične, statistične ali biološke smeri;
- veljaven habilitacijski naziv (docent/izredni profesor/redni profesor) za področje Biostatistika in biometrika;

V primeru, da  kandidat v času prijave nima izvolitve v zgoraj navedeni naziv, izpolnjuje pa količinske in kakovostne  pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in  skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih kriterijev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.  

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

- aktivno znanje angleščine in znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). Če kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
-     retorične sposobnosti, sposobnost za timsko delo in aktivno delo s študenti;
- dokumentirana sposobnost pridobivanja in vodenja raziskovalnih projektov;
- prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki se raziskovalno ukvarjajo z reševanjem biološki problemov s statističnimi pristopi in matematičnim modeliranjem ter imajo pedagoške izkušnje s tega področija.

2. Opis dela in nalog:

- oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
- organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
- predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti;
- priprava, vodenje in ocenjevanje izpitov in drugih preverjanj;
- mentorstva študentom pri izdelavi raziskovalnih in zaključnih nalog;
- skrb za razvoj stroke v okviru UL;
- pridobivanje in vodenje raziskovalnih projektov;
- delovanje v skladu s predpisi o varstvu pri delu;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.


3. Rok za prijavo:
60 dni od objave  16. 3. 2021 do 15. 5. 2021.

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

4. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Peter Trontelj
Telefonska številka: +386 1320 3368