Datum objave: 16.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

Raziskovalec v okviru sklopov programa P1-0170 »Proučevanje potencialnih genomskih označevalcev okužbe s SARS_CoV-2« in » Zunajcelični vezikli kot promotorji patologije COVID 19 ter biološki označevalci poteka in zapletov bolezni  na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko, s polnim delovnim časom za določen čas do 31.12.2021, poskusno delo traja 3 mesece.

1.  Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s naravoslovja, matematike in računalništva ter zdravstva;
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- Zaželene so praktične izkušnje osnovnih metod iz področja molekularne biologije/biokemije in področja zunajceličnih veziklov.

2.     Splošen opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta;
Podrobnejši opis:
- pomoč pri praktičnem laboratorijskem delu na področju raziskav genomskih biooznačevalcev in zunajceličnih veziklov kot biooznačevalcev in promotrjev patologije;
- pomoč pri zbiranju in pripravi humanih bioloških vzorcev za shranjevanje in analizo;
- pomoč pri urejanju dokumentacije v povezavi z delovanjem laboratorija;
- pomoč pri pripravi pisnih poročil in raziskovalnih člankov.

3.  Rok za prijavo: 9 dni, od 17. 3. 2021 do 26. 3. 2021

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.