Datum objave: 16.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom v okviru sklopov programa P1-0170 »Proučevanje potencialnih genomskih označevalcev okužbe s SARS_CoV-2« in » Zunajcelični vezikli kot promotorji patologije COVID 19 ter biološki označevalci poteka in zapletov bolezni  na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko, s polnim delovnim časom za določen čas do 31.12.2021.

1.  Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja Biomedicine oziroma drugih naravoslovnih ali družbenih ved;
- veljaven habilitacijski naziv asistent raziskovalec ali asistent ( v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela);
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj;
-  zaželene so praktične izkušnje osnovnih metod iz področja molekularne biologije/biokemije in področja zunajceličnih veziklov.

2.     Splošen opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Podrobnejši opis:
- praktično raziskovalno delo na področju raziskav genomskih biooznačevalcev in zunajceličnih veziklov kot biooznačevalcev in promotorjev patologije;
- pisanje raziskovalnih člankov;
- pomoč pri zbiranju in pripravi humanih bioloških vzorcev za shranjevanje in analizo;
- pomoč pri urejanju dokumentacije in vzdrževanju laboratorija;
- pomoč pri pripravi pisnih poročil.

4.  Rok za prijavo: 9 dni, od 17. 3. 2021 do 26. 3. 2021.

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali .

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.