Datum objave: 18.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za razvoj klubov alumnov na UL

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri, ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri, ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne, humanistične ali druge ustrezne smeri;
- 4 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- vodstvene veščine;
- analitične in metodološke sposobnosti;
- poznavanje in uporaba IKT orodij za analizo in raziskovanje, izkušnje s podporo z delom s socialnimi omrežji, spletno stranjo;
- odlično znanje z delom z bazami podatkov (Excel, SPSSa);
- znanje z upravljanjem vsebin na spletnih straneh (CMS sistemi) ter povezovanje vsebin med različnimi mediji;
- aktivno znanje svetovnega tujega jezika;
- zelo dobro pisno izražanje;
- poznavanje področja visokega šolstva;
- poznavanje delovanja klubov alumnov v visokem šolstvu;
- organizacijske sposobnosti;
- komunikacijske sposobnosti;
- storitvena naravnanost;
- proaktivnost in samoiniciativnost.

2. Opis dela in nalog:

- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju;
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev;
- sodeluje in usklajuje naloge službe;
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze;
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo;
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe;
- oblikuje zapisnike;
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega

3. Podrobnejši opis:

- vodi, spremlja in izvaja aktivnosti klubov alumnov na UL;
- skrbi za razvoj storitev in podporo klubov alumnov na UL skladno s sprejeto strategijo razvoja;
- oblikuje priporočila in svetuje članicam z delovnega področja;
- skrbi za koordinacijo mreže alumnov na UL;
- zagotavlja inovativne rešitve, orodja in sisteme za razvoj alumni klubov in spremljanja zaposljivosti diplomantov;
- sodeluje z različnimi deležniki (lokalno, regionalno, nacionalno, mednarodno);
- vodi in organizira delovno strokovna srečanja in druge dogodke;
- skrbi za nadgradnjo, obdelavo in diseminacijo rezultatov ankete o spremljanju zaposljivosti diplomantov;
- vodi evidence in pripravlja poročila v skladu z zahtevami dela in
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  19. 3. 2021 – 26. 3. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .
Ob prijavi na delovno mesto od kandidatov pričakujemo kratko predstavitev vašega predloga nadaljnjega razvoja Mreže klubov alumnov in izkušnje z uporabo kompleksnejših CRM orodij.