Datum objave: 18.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: FILOZOFSKA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Raziskovalec  za delo na projektu RSDO: Razvoj slovenščine v digitalnem okolju na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete (m/ž) za določen čas od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2022, s polnim delovnim časom 40 ur tedensko. Šifra DM: H017004.

1. Pogoji za opravljanje dela:

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) slovenistične smeri ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) slovenistične smeri ali magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) slovenistične smeri;
- veljaven habilitacijski naziv asistenta za prevodoslovje. Kandidat izpolnjuje pogoje, če ima veljaven naziv UL ali veljaven naziv druge institucije, če se mu ta naziv na UL prizna v postopku priznavanja naziva, ali veljaven naziv gostujočega učitelja na UL ali izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani za pridobitev habilitacijskega naziva asistenta za prevodoslovje. V slednjem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kako-vostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mo-ra priložiti tudi izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2. Zaželene dodatne kompetence:

- znanja za samostojno izdelavo in nadgradnjo učnih množic za procesiranje naravnega je-zika in strojnega označevanja besedil;
- znanja za samostojno kvantitativno in kvalitativno analizo korpusnih podatkov.

3. Opis del in nalog:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.  Poskusno delo: 3 mesece.

5. Rok za prijavo: 3 dni, do vključno 23. 3. 2021

6. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

7. Kontaktna oseba na fakulteti:
Ime in priimek: Maja Krapež
Telefonska številka: 01 241 13 14
E-mail: