Datum objave: 18.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL FAKULTETA ZA UPRAVO, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

DELOVNO MESTO: Tehnični delavec V-I (M/Ž); šifra del. mesta: J035067

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, poskusno delo traja dva meseca.
Plača: delovno mesto je uvrščeno v 22. plačni razred (osnovni), kar pomeni 1.003,540 € bruto + dodatek na delovno dobo + povračilo stroškov za prevoz in prehrano.
Čas nastopa dela: maj 2021.

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- srednješolska strokovna izobrazba tehnične smeri;
- osnovno računalniško znanje;
- vozniški izpit B kategorije;
- 1 leto delovnih izkušenj.

Pričakujemo, da bo bodoči sodelavec poznal osnove vzdrževanja funkcionalnih objektov (šole, stanovanjske stavbe, poslovne stavbe …), energetske naprave v teh objektih in njihovo delovanje, osnovne higienske zahteve v funkcionalnih objektih, osnove mikroklime, osnove varstva pri delu in varstva pred požarom. Poleg vsega naštetega mora poznati in vsaj do določene mere obvladati tudi manjša obrtniška dela ter ravnanje z energetskimi, klimatskimi in drugimi napravami. Prav tako od sodelavca pričakujemo, da si bo znal samostojno organizirati dnevno delo, da bo komunikativen in vešč sodelovanja.

2. Delovne naloge:
- redno vzdrževanje zunanjosti stavbe in prostorov (dnevni temeljni pregled prostorov in naprav in morebitna manjša popravila opreme in osnovnih sredstev na stavbi in pohištveni opremi, ki ne zahtevajo posega serviserja;
- redno vzdrževanje okolice fakultete (obrezovanje, košnja, čiščenje snega …);
- sodelovanje z zunanjimi sodelavci pri izvajanju zahtevnejših vzdrževalnih del (načrtovanje vzdrževalnih del, zbiranje ponudb, kontrola nad izvajalci);
- skrb za tehnično opremo fakultete v smislu zagotavljanja nemotenega delovanja in vzdrževanja (pregled, odprava manjših napak, pravočasna zagotovitev servisa);
- opravljanje selitvenih del znotraj fakultetnih objektov;
- sodelovanje s vodjo glavne pisarne in pomočnikom tajnika za gospodarske in finančne zadeve pri načrtovanju nakupa pisarniškega pohištva fakultete in druge opreme ter pri načrtovanju investicijskega vzdrževanja;
- nabava in izdaja pisarniškega materiala ter skrb za zalogo;
- fotokopiranje in skeniranje gradiv za pedagoške delavce.

Nudimo: urejen delovni prostor, sodobno delovno opremo, parkirno mesto v parkirni hiši in družini prijazen delovni čas.

3. Rok za prijavo: do vključno 1. 4. 2021.

Prijavo pošljite na el. naslov in ji priložite življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazila o izobrazbi in seznam funkcionalnih znanj.

4. Informacije: Mateja D. Murgelj, tel. št. 01 5805 560; e-naslov: .