Datum objave: 19.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž

Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022 s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba s področja Kemije:
- doktorat znanosti (prejšnji) oz.
- doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ustreznega habilitacijskega področja. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL. Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev ter priloži izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve izbirne komisije prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv.

Delovne izkušnje: 1 leto

Zaželena znanja in izkušnje: poznavanje postopka ekstrakcije tekoče – tekoče v jedrski industriji, poznavanje razvoja statističnega termodinamskega modela mikroemulzij, izkušnje z modeliranjem v kemijskem inženirstvu (modeli mikroemulzij), izkušnje z napovedovanjem optimizacije ekstrakcijskih sistemov lantanidov in aktinidov.

3. Kratek opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS projekta »Študij kolektivnih efektov v ekstrakciji tekoče-tekoče«, akronim projekta: »CEA«);
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: predvidoma 1. 6.2021

5.  Rok za prijavo: 3 dni (od 19. 3.2021 do 24. 3.2021)

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov

6. Kontaktna oseba na članici:
    Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar
    Telefonska številka:01/ 300 -11- 66
    E-mail: