Datum objave: 22.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Predstojnik organizacijske enote v računalniškem centru (RC)

Registrska številka prijave delovnega mesta na ZRSZ: OA44996
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Predviden začetek dela: 1. 6. 2021,
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
Delovne izkušnje: 5 let vodstvenih delovnih izkušenj
Poskusno delo: 3 mesece.

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) računalniške oz. naravoslovno tehnične smeri oz. druge ustrezne smeri,
- aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, komunikativnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

2. Opis delovnega mesta:
Splošni opis:
- načrtovanje, vodenje in usklajevanje dela na delovnem področju znotraj organizacijske enote;
- skrb za zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote;
- priprava poročil o rezultatih in drugih aktivnostih z delovnega področja;
- skrb za izvajanje nalog in izvajanje nadzora nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote;
- skrb za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev;
- v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih v organizacijski enoti;
- podajanje predlogov za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri;
- skrb za ustrezno izobraževanje in poučenost delavcev na delovnem področju, uporabi osebne varovalne opreme ali drugih varnostnih ukrepov;
- in druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili.

Podrobnejši opis:
- organiziranje in vodenje dela RC (neposredni nadzor nad izvajanjem del in nalog sodelavcev RC, razporejanje del in nalog zaposlenih v RC);
- spremljanje predpisov na področju javnih naročil in svojega delovnega področja;
- poročanje o delu predstojnikoma obeh oddelkov, prodekanu zadolženemu za področje informatike in notranje organizacije Svetu RC, tajniku in dekanu UL FMF;
- svetovanje zaposlenim glede ustrezne uporabe računalniške in informacijske opreme;
- priprava predlogov in smernic glede programske opreme namenjene študentom ter skupnemu delovanju računalniškega omrežja FMF po nalogu Sveta RC in Kolegija dekana ter predstojnikov oddelkov;
- sodelovanje z ustreznimi univerzitetnimi in drugimi službami ter drugimi zunanjimi izvajalci;
- spremljanje novosti in izobraževanje na področju uporabe računalništva in informatike za pripravo programov, poročil in drugih gradiv z delovnega področja.

3. Datum objave: 22. 3. 2021

4. Rok za prijavo: 14 dni, do 5. 4. 2021

Pisne vloge z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ v razpisnem roku pošljite na elektronski naslov: . K vlogi obvezno priložite dokazila o izpolnjevanju pogojev (življenjepis z navedenimi delovnimi izkušnjami ter dokazilo o ustrezni izobrazbi).

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Velesa Mrak
Telefonska številka: 01 4766-563
E-mail: