Datum objave: 22.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM, H019001

1. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi);
- doktorat znanosti s področja družboslovja (zaželeno področje družboslovni vidiki informacijske varnosti);
- aktivno znanje angleškega jezika;
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv asistent);
- delovne izkušnje iz vodenja projektov.

2. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost ter poznavanje teoretičnih okvirov in metod za preiskovanje družboslovnih vidikov informacijske varnosti.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

4. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- razvoj teoretičnih modelov in metod za raziskovanje družboslovnih vidikov človeškega dejavnika v informacijski varnosti, s poudarkom na raziskovanju napadalcev in žrtev v varnostnih incidentih;
- sodelovanje v publikacijah s področja socialno-psihološke obravnave akterjev v informacijski varnosti;
- izdelava in analiza merskih inštrumentov, ki obravnavajo različne vidike vloge človeških akterjev v procesih informacijske varnosti v organizacijah in širše.

5. Rok za prijavo: 22. 3. 2021 do 25. 3. 2021.
 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.

Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
     
6. Delovno razmerje: določen čas, do 31. 12. 2021 (čas trajanja projekta), krajši delovni čas – 20 % oz. 8 ur/teden.

Zaposlitev predvidoma v mesecu aprilu 2021.
          
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: