Datum objave: 22.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Veterinarski higienik v NVI Enoti Ljubljana (šifra DM: J035079)
                  
1. Pogoji za opravljanje dela:

- srednja strokovna izobrazba veterinarske ali druge ustrezne smeri;
- uporaba računalniških programov;
- vozniški izpit B kategorije;
- 1 leto delovnih izkušenj;
- znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR).

Trajanje zaposlitve za določen čas enega leta, polni delovni čas, z dvomesečnim poskusnim delom, V. tarifni razred.

2. Kratek opis dela in nalog:
- sodelovanje pri raztelesbah živali;
- zbiranje in odvzem bioloških vzorcev po predpisanih postopki;
- sprejem in oddajanje naročil za odvoze živalskih trupel;
- prevzem, prevoz in dostava živalskih trupel v zbiralnico;
- opravljanje dezinfekcij in dezinsekcij;
- vodenje, urejanje in vzdrževanje dokumentacije;
- vzdrževanje opreme;
- skrb za pravočasne tehnične preglede, registracijo, ADR preglede in vzdrževanje vozil;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

3. Rok za prijavo do 9. 4. 2021.

Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnega mesta pošljite na elektronski naslov:

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Irma Jesenovec
Telefonska številka: 01/4779 389

Delovno mesto je objavljeno na Zavodu za zaposlovanje RS pod registrsko številko OA07390.
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.