Datum objave: 23.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica UL, FAKULTETA ZA POMORSTVO IN PROMET, Pot pomorščakov 4, Portorož

Razpisano delovno mesto VODJA FINANČNO RAČUNOVODSKEGA PODROČJA/ENOTE II  (z do 5 zaposlenimi) VII/2

Šifra DM: J017932 (m/ž)
Število razpisanih del mest:1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s 3 mesečnim poskusnim delom

1. Pogoji za opravljanje dela 

- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnji), visokošolska univerzitetna (prejšnja) ali magistrska izobrazba (2.bol. stopnja), ekonomske ali družboslovne smeri. (z osnovnim predznanjem srednje ekonomske šole);
- pet let ustreznih delovnih izkušenj (izkušnje z vodenjem in knjiženjem v finančno računovodskem področju samostojnim pripravljanjem poročil, poznavanjem financ, kontroling stroškov);
- aktivno znanje slovenskega in enega tujega jezika (pretežna in aktivna uporaba angleščine);
- vodstvene in organizacijske sposobnosti;
- poznavanje predpisov področja;
- znanja za uporabo računalniških programov (spletne aplikacije in napredno znanje računalniških programov;
- komunikativnost (tudi delo s tujci);
- osnovna raven znanja italijanskega jezika na dvojezičnem območju.

2. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:
-organizira, in vodi delo na svojem delovnem področju;
- skrbi za zakonitost dela v FRS;
- skrbi za razvoj področja in se permanentno izobražuje;
- informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki;
- sodeluje in usklajuje naloge z vodstvom in drugimi področji;
-izvaja operativne naloge delovnega področja;
-oblikuje poročila, sklepe in stališča s svojega delovnega področja;
-koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
-spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
-opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podrobnejši opis:
- vodi glavno in pomožne knjige;
- sodeluje pri načrtovanju in usklajevanju finančnega poslovanja članice;
- izdelava zaključnega računa in finančnih načrtov;
- organizira in nadzira delo v finančno računovodski službi;
- samostojno vodi zadeve s področja računovodstva in financ;
- sodeluje pri delu organov članice in poroča s področja financ;
- opravlja tudi druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta ter naloge po nalogu tajnika.

3. Rok za prijavo: 14 dni, od 23. 3. 2021 do  6. 4. 2021

Nastop dela po dogovoru.

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov članice.

4. Kontaktna oseba na članici: Zmaga Uršič, univ. dipl. org. dela
Tel. št.:05 67 67 221
E- mail: