Datum objave: 25.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC, H017004

1. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi);
- univerzitetna diploma (prejšnja) oz. 2. stopnja bolonjskega študija družboslovne smeri;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- veljavna odločba o izvolitvi v naziv asistent-raziskovalec (lahko tudi pedagoški naziv asistent).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

2. Računalniški programi: dobro poznavanje MS Office, NVivo

3. Funkcionalna znanja in ostale zahteve:      
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
- samostojnost pri raziskovalnem delu;
- pretekle izkušnje s kvalitativnim in  kvantitativnim raziskovanjem;
- izkušnje dela z ranljivimi skupinami;
- poznavanje metod kvalitativne analize in programov (npr. NVivo).

4. Kratek opis dela in nalog:
Splošni opis:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Podrobnejši opis:
- priprava arhiva obrazcev za obveščeno soglasje;
- pomoč pri čiščenju, harmonizaciji podatkov
- priprava zapisnikov za projektna srečanja

5. Rok za prijavo: 26. 3. 2021 do 31. 3. 2021
 
Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv.
Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
    
6. Delovno razmerje:  

- določen čas do 31. 8. 2023
- polni delovni čas do 30. 6. 2021
- krajši delovni čas – 50 % oz. 20 ur/teden od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2023
- poskusna doba: 3 mesece
- zaposlitev predvidoma v mesecu aprilu 2021
           
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

7. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: