Datum objave: 26.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC PO POSEBNI MEDNARODNI POGODBI 1 v Laboratoriju za umetno inteligenco, za določen čas, s polnim delovnim časom.

- Število razpisanih delovnih mest: 1,
- Šifra delovnega mesta: /
- Plačna podskupina: /
- Tarifni razred: /
- Šifra naziva: 0,
- Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
- Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja projekta PARENT (MSCA ITN-ETN #956394, Premature newborn motor and cognitive impairments: Early diagnosis), predvidoma od 01. 10. 2021 do 30. 9. 2024.
- Poskusno delo: ne
- Predviden nastop dela: 1. 10. 2021

1.  Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- univerzitetna izobrazba (prejšnja)  ali
- magistrska izobrazba 2. stopnje (bolonjski sistem) – od pridobitve katere niso minila več kot 4 leta

2.  Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- Ni aktivno deloval (služba, študij) v Sloveniji več kot 12 mesecev v zadnjih treh letih.
- Poglobljeno znanje s področja računalništva, umetne inteligence, strojnega učenja, podatkovnega rudarjenja ali podobno.
- Glede na mednarodni okvir projekta je obvezno zelo dobro znanje angleškega jezika izpolnjevanje drugih pogojev za sklenitev pogodbe o financiranju usposabljanja.

3. Opis delovnega mesta:
Splošni opis:

- opravljal znanstvenoraziskovalno delo na mednarodnem projektu;
- opravljal usposabljanje za delo na raziskovalnem področju;
- organiziral, usklajeval, načrtoval in spremljal delo pri raziskovalni dejavnosti;
- povezoval raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
- izvajal dela po odredbi neposredno predpostavljenega (vodja projekta);
- izvajal druga dela, ki so navedena v opisu del in nalog za njegovo delovno mesto.

Podrobnejši opis:

- še nima narejenega doktorata;
- ima narejeno magistrsko stopnjo oz. univerzitetno stopnjo, ki mu omogoča takojšen vpis na doktorski študij, kjer bo opravljal doktorsko izpopolnjevanje;
- opravljal znanstvenoraziskovalno delo na mednarodnem projektu;
- opravljal raziskavo z delovnim naslovom »Strojno učenje za avtomatsko odkrivanje motoričnih in kognitivnih problemov pri prezgodaj rojenih otrocih iz različnih podatkovnih virov« (angl. Machine Learning to automatically detect motor or cognitive impairments in preterm infants from various information sources);
- opravljal zgoraj navedeno raziskavo v okviru svoje doktorske naloge;
- opravljal zgoraj navedeno raziskavo v tesnem sodelovanju z ostalimi raziskovalci na projektu PARENT (MSCA ITN-ETN #956394, Premature newborn motor and cognitive impairments: Early diagnosis);
- pri tem bo opravil vsaj dve mednarodni mobilnosti (angl. secondment) pri partnerjih na projektu PARENT v skupnem trajanju najmanj 5 mesecev;
- redno objavljal svoje izsledke na/v mednarodno priznanih konferencah in revijah.

4.  Dodatni pogoji, kot izhajajo iz projektne dokumentacije:
1. Motivacijsko pismo (največ 2 strani).
2. Izjava o izpolnjevanju meril za upravičenost do vključitev v program ESR  Marie-Sklodowska Curie.
3. Dve referenci (ime, priimek, vloga, organizacija, e-pošta). Za referenčno pismo se lahko organizacija/podjetje obrne na referenčne stike.
4. Življenjepis v obliki Europass.
5. Kopija veljavnega osebnega dokumenta (potnega lista ali drugega).
6. Dokazilo o izobrazbi in prepisi zapisov (prepisi tečajev).

Projekt »PremAtuRe nEwborn motor and cogNitive impairmenTs: Early diagnosis (PARENT)« je financiran v okviru EU programa Horizon 2020 Maria Sklodowska-Curie – Innovative Training Network 2020, Grant Agreement N° 956394.


5. Datum objave: 26. 3. 2021

6. Rok za prijavo: do vključno 17. 5. 2021

Prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov:

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje.

7. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Alenka Bone