Datum objave: 30.03.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – za zaščito intelektualne lastnine

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
- 5 let vodstvenih delovnih izkušenj;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Opis dela in nalog:
- načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote;
- vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote;
- zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote;
- skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote;
- skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika;
- za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja;
- v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti;
- daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri;
- ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

3. Podrobnejši opis:
- koordinira in izvaja postopke za zaščito intelektualne lastnine;
- sodeluje pri pogajanjih za sklenitev licenčnih ali prodajnih pogodb;
- koordinira programe izobraževanja na področju intelektualne lastnine;
- sodeluje in svetuje pri postavitvi in vzdrževanju informacijske baze UL na področju intelektualne lastnine;
- sodeluje s članicami UL in nudi strokovno pomoč in podporo raziskovalcem na področju intelektualne lastnine;
- sodeluje pri pripravi pravnih aktov na področju intelektualne lastnine;
- spremlja razpise s svojega področja, predlaga prijave na razpis in koordinira proces prijave na razpis;
- sodeluje in nudi strokovno podporo pri delu Komisije za inovacije.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  7. 4. 2021 – 15. 4. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .