Datum objave: 02.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA (MEDNARODNA) OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ – m/ž na Oddelku za geotehnologijo, rudarstvo in okolje

Šifra delovnega mesta: D019001.
Naziv: docent.
Trajanje zaposlitve:nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas.
Začetek zaposlitve: predvidoma 1. 10. 2021.

1. Pogoji za opravljanje dela:

- zahtevana izobrazba (stopnja in smer): doktorat znanosti (prejšnji) ali doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja geotehnologije in rudarstva;

- Veljaven habilitacijski naziv: docent za habilitacijsko področje Geotehnologija in rudarstvo ali izpolnjevanje pogojev za pridobitev habilitacijskega naziva docent za področje Geotehnologija in rudarstvo. V tem primeru je treba skupaj s prijavo oddati tudi dokazila o izpolnjevanju količinskih in kakovostnih kriterijev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva, skladno z Merili. Kandidat mora priložiti izjavo, da soglaša, da se v primeru odločitve komisije za izbor prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva. Naziv mora pridobiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.

- Funkcionalna znanja in ostale zahteve:  retorične sposobnosti, inovativnost, smisel za organizacijo lastnega dela in dela sodelavcev, znanje angleškega in slovenskega jezika, uporaba računalniških orodij, delovne izkušnje na področju premogovništva.

2. Kratek opis dela in nalog:  
– oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje univerzitetnih in visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam;
– organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmeta v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmeta (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
– predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti pri predmetu na dodiplomskih študijskih programih;
– vodenje, ocenjevanje in popravljanje izpitnih nalog in preizkusov;
– usmerjanje raziskovalnega dela in študijskih aktivnosti študentov in mentorstva študentom pri izdelavi diplomskih nalog in drugih del,
– znanstveno-raziskovalno delo, proučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod;
– sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško oz. znanstveno raziskovalno delo na področju stroke (npr. nostrifikacije, ekspertize, itd.);
– skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno
izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
– opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo:  do 1. junija 2021

Vlogo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (vsi dokumenti združeni v eno vlogo) naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo po elektronski pošti na naslov:

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Helena Zalar
Telefonska številka: 01 200 32 39    
E-mail:helena.zalar@ntf.uni-lj.si