Datum objave: 02.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta v Ljubljani, objavlja prosto delovno mesto:

Asistent z doktoratom  na Inštitutu za biokemijo in molekularno genetiko, s polnim delovnim časom, za določen čas do 31. 3. 2022 (projektno delo)

1.  Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali sedanji) s področja Biomedicine oziroma drugih naravoslovnih ali družbenih ved;
- veljaven habilitacijski naziv asistent raziskovalec ali asistent ( v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela);
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2.     Splošen opis del in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
- sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
- izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Podrobnejši opis:
• gojenje celičnih linj;
• študije transfekcije z liposomi in z elektroporacijo;
• študije izražanja genov (qPCR);
• študije na ravni proteinov.

4.  Rok za prijavo: 8 dni, od 2. 4. 2021 do 10. 4. 2021

Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana ali . Pri prijavi se sklicujte na registrsko številko prijave OA70317.