Datum objave: 02.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

UN                                            horizon

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST
  
TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) - upravljavec projekta COMPETE, M/Ž

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 31. 12. 2024 (za delo na projektu COMPETE)
Poskusno delo: 3 mesece

Na Univerzi v Ljubljani (UL) smo na osnovi pridobljenih sredstev delovnega programa Evropske komisije Obzorje 2020 v okviru razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair ustanovili raziskovalno-razvojni Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo (COMPETE). Center povezuje inženirske vede s področja mikroprocesnega inženirstva – (bio)kemijsko inženirstvo, strojništvo in elektrotehniko – z osnovnimi raziskavami iz biofizike, (bio)kemije in mikrobiologije z namenom ustvarjanja novih rešitev v biomedicini, biotehnologiji, vrednotenju kvalitete živil in zaščiti okolja.

Razpisujemo prosto delovno mesto upravljavca/upravljavke (v nadaljevanju: upravljavec) projekta COMPETE za čas trajanja projekta (do 31. 12. 2024). V tem času bo upravljavec sodeloval pri organizacijskem in finančnem vodenju projekta, v okviru katerega bodo raziskovalci prijavljali in izvajali raziskovalne in industrijske projekte ter strokovne delavnice in poletne šole. Pomagal oz. vodil bo pripravo poročil, diseminacijo rezultatov in komunikacijo ter odnose z javnostmi. Kandidat/ka mora imeti izkušnje na področju upravnega in finančnega vodenja projektov ter organizacije dogodkov.

Informacije o projektu: https://cordis.europa.eu/project/rcn/216370/factsheet/en

1. Opis del in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju;
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev;
- sodeluje in usklajuje naloge službe;
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze;
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo univerzo;
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe;
- oblikuje zapisnike;
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

2. Podrobnejši opis:
- zagotavljanje pomoči vodji centra COMPETE in koordinatorju projekta;
- splošno upravno in finančno vodenje projekta;
- koordinacija sestankov projekta;
- priprava poročil o napredku in zaključnega poročila;
- upravljanje vsakodnevnih aktivnosti med projektom;
- upravljanje pogodb;
- sodelovanje s koordinatorjem projekta glede specifičnih upravnih in finančnih vprašanj, kadar je to potrebno;
- ocenjevanje in obvladovanje morebitnih tveganj med projektom.

3. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) družboslovne ali naravoslovne smeri; ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) družboslovne ali naravoslovne smeri; ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) družboslovne ali naravoslovne smeri;
- 4 leta delovnih izkušenj;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- poznavanje predpisov področja;
- komunikativnost;
- vodstvene in organizacijske sposobnosti.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  6. 4. 2021 – 2. 5. 2021

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov: ali Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana. V vlogi naj bo med kontaktnimi podatki naveden tudi naslov e-pošte.

6. Kontaktna oseba:
- za kadrovsko področje: Renata Bogataj Špenko, E-mail:
- za vsebinska vprašanja: Boštjan Genorio, E-mail: , tel: +386 1 4798586

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.