Datum objave: 07.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

VODJA SLUŽBE NA UNIVERZI VII/2 (I) – za spodbujanje odcepljenih podjetij

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017935
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  določen čas do 30. 6. 2022 (za delo v okviru KTT projekta)
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
- magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
- 4 leta delovnih izkušenj z vodenjem zahtevnejših projektov;
- aktivno znanje angleškega jezika;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- zaželene delovne izkušnje na področju podjetništva, razvoja in raziskav, prepoznavanja inovacijskega potenciala, mentorstva in coachinga;
- zaželeno: zanimanje za različna področja, sposobnost prepoznavanja tržnega potenciala različnih znanj in invencij, podjetniške izkušnje, sposobnost komuniciranja in motiviranja;
- vodstvene in organizacijske sposobnosti.

2. Opis dela in nalog:
- organizira, razporeja in vodi delo na svojem delovnem področju;
- nadzira in koordinira dela drugih delavcev;
- sodeluje in usklajuje naloge službe;
- izvršuje in nadzoruje sklepe organov članice ali univerze;
- koordinira in vodi postopke za članico ali univerzo;
- predlaga rešitve, pripravlja dokumente, spremlja potek postopkov področne službe;
- svetuje s svojega delovnega področja delavcem članic univerze in tajništva;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis:
- skrbi za strateški razvoj dejavnosti ustanavljanja odcepljenih podjetij na Univerzi v Ljubljani;
- skrbi za gradnjo inovacijske skupnosti in inovacijskega ekosistema na Univerzi;
- pripravlja analize trga in strategijo trženja za posamezne tehnologije, vključno s hitro oceno trženjskega potenciala v postopku presoje upravičenosti ustanovitve odcepljenega podjetja;
- organizira in izvaja dogodke z namenom spodbujanja podjetniške dejavnosti zaposlenih na UL;
- svetuje in motivira pri pripravljalnih fazah podjetniškega procesa podjetij s strani zaposlenih (pomoč pri iskanju partnerstev in oblikovanju poslovnega modela);
- nudi administrativno in vsebinsko podporo pri pripravi prijav na razpise;
- skrbi za evidence, dokumentarno in arhivsko gradivo;
- sodeluje in vodi aktivnosti v okviru projekta “Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo”, ki so vezane na komunikacijo in promocijo;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 38. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  8. 4. 2021 – 13. 4. 2021.

6. Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: