Datum objave: 12.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Tehnični delavec V (I)

Šifra delovnega mesta J035067 – m/ž
Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma od 1. 5. 2021 do 31.12.2021, s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 2-mesečnim poskusnim delom.

1. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba: srednja splošna izobrazba

Delovne izkušnje: 1 leto

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:
- organizacijske sposobnosti in potrebna tehnična znanja;
- znanje slovenščine na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom; v kolikor izbrani/-a kandidat/-ka pogoja znanja slovenskega jezika ne izpolnjuje ob zasedbi delovnega mesta, ga mora skladno s 4. čl. Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Univerzi v Ljubljani (z dne 20.1.2011, s spremembami in dopolnitvami) izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi.

Zaželene izkušnje s sodelovanjem pri raziskovalnih projektih in pri pripravi objav rezultatov raziskovalnega dela ter izkušnje z organizacijo znanstvenih srečanj in promocijskih dogodkov.

2. Kratek opis dela in nalog:
- zagotavljanje tehnične pomoči, povezane z raziskavami;
- zbiranje in pripravljanje vzorcev za eksperimente, teste in analize po nalogu predpostavljenega;
- priprava podrobnih ocenitev količin in stroškov materiala ter dela, potrebnega za izdelavo in postavitev opreme;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

Delo bo potekalo tudi v raziskovalnem laboratoriju.

3. Datum pričetka dela: predvidoma 1. 5. 2021

4.  Rok za prijavo: 3 dni (od 12. 4. 2021 do 15. 4. 2021)

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar
Telefonska številka:01/ 300 -11- 66
E-mail:
   
6. Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Zaposlitev je delno financirana iz EU sredstev.