Datum objave: 13.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (II) v Finančno računovodski službi, Šifra DM: J017103

Delovno mesto razpisujemo za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) v Finančno računovodski službi.

Reg. št. objave na ZRSZ: AO88257

1. Pogoji za opravljanje dela:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri ali
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske  smeri ali
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
- znanje dveh tujih jezikov;
- znanja za uporabo računalniških programov;
- poznavanje predpisov področja;
- komunikativnost;
- vodstvene in organizacijske sposobnosti;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na finančno računovoskem področju;
- 3 mesečno poskusno delo.

2. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravljanje nalog finančno-računovodskega področja;
- priprava, nadzor in evidentiranje knjigovodskih listin;
- samostojno in strokovno vodenje glavne knjige, dnevnika glavne knjige in pomožnih knjig;
- usklajevanje analitične evidence z glavno knjigo, pregled in nadzor knjižb v glavni knjigi;
- izdelovanje finančnih in računovodskih analiz na širšem delovnem področju;
- kontroliranje in spremljanje stroškov po posameznih stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih;
- sodelovanje pri izdelavi finančnih načrtov,
- sodelovanje pri izdelavi poročil (temeljnih računovodskih izkazov);
- samostojno pripravljanje navodil za notranje uporabnike;
- sodelovanje pri pripravi internih aktov;
- izstavljanje računov in zahtevkov;
- knjiženje odlivov in prilivov, obveščanje oddelkov o prilivih in druga dela v povezavi s plačilnim prometom;
- vodenje registra osnovnih sredstev, obračun letne amortizacije;
- knjiženje projektnih sredstev, nadzor nad prihodki in stroški posameznih projektov, sodelovanje s projektno pisarno in vodji projektov, pomoč pri pripravi finančnih poročil;
- knjiženje drugih poslovnih dogodkov;
- pomoč pri obračunu plač,
- sodelovanje pri vodenju materialnega knjigovodstva;
- sodelovanje z drugimi organizacijskimi službami oz. enotami v povezavi s finančno-računovodskim področjem;
- skrb za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem delovnem področju;
- tekoče spremljanje in izvajanje zakonodaje, informacij in novosti  na širšem delovnem področju;
- nudenje informacij notranjim in zunanjim uporabnikom;
- nadomeščanje samostojnih strokovnih delavcev v finančno-računovodski službi glede na potrebe organizacije dela, prvenstveno pa strokovnega delavca za obračun plač,
- opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenega.

3. Rok za prijavo:  8 dni (13. 4. 2021 – 21. 4. 2021)

Vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati posredujejo po e pošti na naslov: .

4. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Maja Zdešar, kadrovska služba
Telefonska številka: 01 520 77 02
E-mail: