Datum objave: 15.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC V RAČUNOVODSKI SLUŽBI VII/2 (I) (J017102) - M/Ž, za določen čas (2 leti), s polnim delovnim časom

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri
- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri;
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
- aktivno znanje enega svetovnega tujega jezika, poznavanje predpisov s področja računovodstva, znanja za uporabo računalniških programov;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- poskusno delo: 3 mesece.
- (zaželeno je poznavanje informacijskega sistema SAP)

2. Kratek opis dela in nalog:
- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- izvaja operativne naloge delovnega področja;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis dela in nalog:
- sodelovanje in pomoč pri uvajanju SAP sistema;
- samostojno usklajevanje virov in sredstev v finančnem knjigovodstvu;
- zbiranje in pripravljanje podatkov za izdelavo analiz poslovanja;
- zbiranje in izdelovanje raznih obračunov;
- skrb za pravilen in pravočasen tok informacij in dokumentacije;
- kontiranje knjigovodskih listin;
- izstavljanje računov in vodenje saldokontov kupcev;
- knjiženje prejetih računov in vodenje saldakontov dobaviteljev;
- vodenje registra osnovnih sredstev;
- vodenje analitičnih evidenc po stroškovnih mestih;
- izdelava raznih poročil;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu vodje.

4. Rok za prijavo: do 22. 4. 2021

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov:

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se bo sklenila s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Urša Majerčič
Telefonska številka: +386 1 479 8434
E-mail: