Datum objave: 15.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:   SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I); J017102 (Delo v finančno-računovodski službi)

1. Pogoji za opravljanje dela:
- aktivno znanje slovenskega jezika,
- aktivno znanje angleškega jezika,
- univerzitetna stopnja izobrazbe (prejšnja) ali druga bolonjska stopnja – praviloma ekonomske ali druge družboslovne smeri
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju računovodstva
- poznavanje stroškovnega računovodstva
- informacijska pismenost, zahtevno delo s preglednicami in bazami podatkov
- računalniški programi: dobro poznavanje MS Office (Word, Excel);
- funkcionalna znanja in ostale zahteve:  natančnost, zanesljivost in profesionalen odnos do dela, inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost.

2. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

Podroben opis


- kontira  knjigovodske listine;
- vodi analitične evidence po stroškovnih mestih;
- pripravlja poročila in analize v stroškovnem računovodstvu;
- vodi blagajniško poslovanje;
- zbira in pripravlja podatke  za izdelavo analiz poslovanja;
- skrbi za pravilen pravočasen tok informacij in dokumentacije;
- nadomešča obračun plač in honorarjev.

3. Rok za prijavo:  od 16. 4. 2021 do 21. 4. 2021              

Kandidat posreduje prošnjo,  CV in dokazilo o izobrazbi. Kandidat vlogo posreduje izključno po elektronski pošti.

4. Delovno razmerje: Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas, v obsegu  40ur/teden, 3 mesece poskusnega dela
                 
5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Klemen Izda
Telefonska številka: 040 167 508
E-mail: