Datum objave: 19.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Znanstveni sodelavec (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: OA99077
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019007
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: redna-polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 5. 2021 do 30. 9. 2021

1. Pogoji za opravljanje dela:
- doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri;
- habilitacijski naziv znanstveni sodelavec oz. docent za področje fizika, sprejet na UL. Za kandidata, ki ima veljaven habilitacijski naziv na drugi univerzi, se lahko izvede postopek ugotavljanja enakovrednosti tega naziva z učiteljskim nazivom na Univerzi v Ljubljani ali pa zaprosi za pridobitev habilitacijskega naziva gostujoči učitelj. Kandidat lahko tudi izpolnjuje minimalne količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25. 10. 2011 (in spremembe) -  v tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157. členom Statuta UL). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.
- znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve);
- inovativnost, smisel za organizacijo dela, komunikativnost;
- prednost bodo imeli kandidati z raziskovalnimi dosežki s področja fizike.

2. Opis dela in nalog:
- znanstvenoraziskovalno delo (P1-0099 Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur, N1-0195 Metode in materiali za fotourejene matrike za kiralne tekočekristalne leče in fotonske komponente);
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine);
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- spremljanje odprtih razpisov, prijavljanje na razpise, obveščanje nadrejenih o tem ter sodelovanje / priprava vloge za prijavo na razpis;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- priprava poročil in elaboratov o raziskavi;
- skrb za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta. 

3. Datum objave: 19. 4. 2021 

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 22. 4. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Ivana Jug
Telefonska številka: 01/4766-513
E-mail: