Datum objave: 20.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana.

Razpisano delovno mesto: Znanstveni sodelavec, m/ž

Registrska številka objave na ZRSZ: OB01930
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019007
Tarifni razred: IX
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas 10 % oziroma 4 ure na teden
Trajanje zaposlitve: določen čas s krajšim delovnim časom 10 % oziroma 4 ure na teden, za delo na projektu, predvidoma za obdobje enega leta, za čas trajanja projekta, predvidoma od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022 oziroma do zaključka projekta

1. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:
- doktorat znanosti (prejšnji) s področja psihologija
- doktorat znanosti (3. bolonjske stopnje) s področja psihologija
 
Veljaven habilitacijski naziv (ime naziva in področje izvolitve): znanstveni sodelavec ali docent za področje pedagoška metodologija in statistika.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: (strokovni izpit, veščine in jezik):
- inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti in usposobljenost za delo z računalniškimi orodji

2. Kratek opis dela in nalog:

- znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah v okviru projekta Za kakovost Slovenskih učbenikov (KaUč);
- organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine);
- povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
- sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
- strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
- pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi;
- skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
- opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

Sklenitev delovnega razmerja za določen čas s krajšim delovnim časom, za obdobje enega leta za čas trajanja projekta, predvidoma od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022 oziroma do zaključka projekta.

3. Datum objave: 20. 4. 2021

4. Rok za prijavo: 5 dni

5. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo ne e-naslov

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

UL spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Zaposlitev bo financirana iz sredstev EU.

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: