Datum objave: 21.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za delo na projektih Erasmus+

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J0179102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj na področju projektnega dela;
 • zaželene delovne izkušnje na področju podpore izvajanju mednarodnih projektov;
 • zaželene delovne izkušnje na področju vsebinskega in finančnega spremljanja izvajanja projektnih aktivnosti mednarodnih projektov;
 • visoka stopnja znanja angleškega jezika (pisno in ustno);
 • znanja uporabe računalniških programov (MS Office);
 • poznavanje predpisov področja;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis:

 • povezuje in koordinira delo na področju priprave in  izvajanja Erasmus + projektov (KA2);
 • koordinira in usklajuje pripravo poročil na področju Erasmus + projektov (KA2);
 • pripravlja vsebinska in finančna poročila v okviru Erasmus + projektov (KA2);
 • skrbi za strokovno podporo pri pripravi materialov vezanih na izvajanje Erasmus + projekte (KA2);
 • pripravlja analize, poročila, ureja baze podatkov na področju dela;
 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke s svojega delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  22. 4. 2021 – 28. 4. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: