Datum objave: 21.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT Z DOKTORATOM v Laboratoriju za bioinformatiko, za določen čas, s krajšim delovnim časom (40%)

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019001
Plačna podskupina: H1
Tarifni razred: IX
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas (40%, oz. 16 ur/teden)
Trajanje zaposlitve: določen čas, za čas trajanja projekta xAIM od predvidoma 1. 5. 2021 do 30. 4. 2024
Poskusno delo: /
Predviden nastop dela: 1. 5. 2021

1.Pogoji za zasedbo delovnega mesta

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

 • doktorat znanosti (prejšnji) ustrezne smeri;
 • doktorat znanosti (3. Bolonjske stopnje) ustrezne smeri.

Veljaven habilitacijski naziv: asistent raziskovalec ali asistent (v primeru, če delavec še nima veljavnega naziva, mora ta pogoj izpolniti v roku štirih mesecev od datuma nastopa dela).

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • doktorat znanosti prejšnji in sedanji

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj

2. Opis delovnega mesta:

 • priprava podatkovnih množic in praktičnih primerov uporabe UI v zdravstvu;
 • razvoj delotokov za predprocesiranje podatkov;
 • razvoj in integracija tehnik razložljive UI v Orange;
 • priprava celostnih delotokov za poučevanje konceptov podatkovnih ved;
 • zasnova sprecializiranega učbenika o podatkovnih vedah za zdravstvene delavce;
 • izobraževanje učiteljev o tehnikah razložljive UI;
 • diseminacija rezultatov projekta;
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 22. 4. 2021

4. Rok za prijavo: 28. 4. 2021

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov z obveznim pripisom: »RAZISKOVALEC_xAIM«.

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

5. Kontaktna oseba na članici:
Alenka Bone
Tel.: 01/4798-115
e-mail: