Datum objave: 21.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

Javna objava prostih delovnih mest

Članica: UL Pedagoška fakulteta, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Samostojni strokovni delavec VII/2 (I), m/ž

Registrska številka objave na ZRSZ: OB06448
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2 (I)
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 7. 2021

1. Pogoji za opravljanje dela:

Zahtevana izobrazba:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske (finančne ali računovodske) smeri.

Funkcionalna znanja in ostale zahteve:

 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • poznavanje dela v javnem sektorju;
 • poznavanje predpisov področja;
 • komunikativnost;
 • vodstvene in organizacijske sposobnosti;
 • znanje enega tujega jezika.

Delovne izkušnje: 3 leta ustreznih delovnih izkušenj.


Poskusno delo:
3 mesece.

2. Kratek opis del in nalog:

 • samostojno opravlja naloge finančno-računovodskega področja, zlasti plač;
 • kontrolira podatke, obračunava plače in honorarje ter druge prejemke (tudi potne naloge in povračila materialnih stroškov);
 • vodi evidence odtegljajev;
 • obdeluje in izračunava refundacije;
 • izpolnjuje obrazce za kredite, osebni dohodek ter druge obrazce;
 • skrbi za pravilno in pravočasno oddajo zakonsko predpisanih obrazcev, povezanih z obračunom plač (npr. REK, ISPAP);
 • izvaja analize in pripravlja poročila na področju plač in prejemkov;
 • samostojno in strokovno vodi blagajno;
 • usklajuje analitične evidence z glavno knjigo;
 • sodeluje pri izdelavi finančnih načrtov in letnih poročil;
 • opravlja informacijsko svetovalno delo z zunanjimi in notranjimi uporabniki;
 • samostojno pripravlja navodila za notranje uporabnike;
 • sodeluje pri pripravi internih aktov;
 • tekoče spremlja in izvaja zakonodajo na širšem delovnem področju;
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije;
 • sodeluje z ostalimi strokovnimi službami;
 • skrbi za arhiviranje in hranjenje dokumentacije na svojem področju dela;
 • opravlja druge naloge po nalogu nadrejenega;
 • v primeru odsotnosti nadomešča ostale samostojne strokovne delavce v finančno-računovodski službi;
 • v primeru odsotnosti nadomešča vodjo finančno računovodske službe zaradi zagotavljanja nemotenega poteka dela.

3. Datum objave: 21. 4. 2021

4. Rok za prijavo: 15 dni (do 6. 5. 2021)

Sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, predvidoma od 1. 7. 2021.

5. Pisne vloge z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ, naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo ne e-naslov

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.
Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

6. Kontaktna oseba na članici:
Marina Cimprič Paradinović
Telefonska številka: 01/58 92 354
E-naslov: