Datum objave: 22.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: RAZISKOVALEC v Laboratoriju za kognitivno modeliranje, za določen čas, s polnim delovnim časom

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H017004
Plačna podskupina: H1
Tarifni razred: VII/2
Šifra naziva: 0
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas (40 ur/teden)
Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021
Poskusno delo: /
Predviden nastop dela: 1. 5. 2021

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv:

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ustrezne smeri;
  • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ustrezne smeri;
  • magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ustrezne smeri;

Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

Delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2. Opis delovnega mesta:

  • raziskovalno delo na področju Bayesove statistike;
  • mentoriranje študentov;
  • vsebinska priprava in izvedba strokovnih delavnic s področja analize podatkov;
  • druge administrativne naloge povezane s pobudo ;
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu vodje projekta in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 22.4.2021

4. Rok za prijavo: 28.4.2021

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov z obveznim pripisom: »RAZISKOVALEC_ «.
 

Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest. Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

5. Kontaktna oseba na članici:
Alenka Bone
Tel.: 01/4798-115
e-mail: