Datum objave: 26.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani razpisuje delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) V FINANČNO POSLOVNI SLUŽBI  (J017102): za določen čas (nadomeščanje porodniškega dopusta; okvirno 1 leto) in s polnim delovnim časom.

1. Pogoji za opravljanje dela:

- visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri;
- magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
- specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustrezne smeri;
- znanje enega svetovnega tujega jezika, znanja za uporabo računalniških programov, natančnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti;
- 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
- poskusno delo: 3 mesece.

2. Kratek opis dela in nalog:

- samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
- izvaja operativne naloge delovnega področja;
- oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
- koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
- spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
- opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega;

3. Podrobnejši opis dela in nalog:

- potrebna opravila glede registra osnovnih sredstev, zalog;
- izdajanje reverzov za osnovna sredstva;
- izstavljanje računov in njihovo spremljanje ter po potrebi izterjava zapadlih terjatev;
- izvajanje plačil obveznosti (npr. vračila sredstev, zahtevki);
- potrebna opravila glede izdajanja in izdanih naročilnic, v skladu s splošnimi akti fakultete in za izdelavo poročil o javnih naročilih;
- ustvarjanje in vodenje knjige izdanih in prejetih računov za potrebe DDV;
- potrebna opravila glede prejetih faktur, v skladu s splošnimi akti fakultete;
- odpiranje  in vodenje evidence stroškovnih mest, nosilcev in virov sredstev;
- po potrebi izvaja potrebna opravila o službenih poteh;
- po potrebi opravlja blagajniško poslovanje;
- po potrebi vodi analitične evidence saldakontov kupcev in dobaviteljev;
- urejanje in shranjevanje dokumentacije;
- v času odsotnosti sodelavcev nadomešča njihovo delo, glede na potrebe organizacije dela;
- odgovarja za zakonitost, strokovnost, ažurnost in smotrnost dela ter za izvajanje kodeksa računovodskih načel;
- skrb za permanentno usposabljanje in izobraževanje potrebno za strokovno opravljanje dela, samoiniciativno podajanje predlogov za pridobivanje dodatnega znanja, potrebnega za opravljanje dela ter aktivno usposabljanje in izobraževanje;
- po potrebi predaja opravil drugi osebi;
- pravočasno in strokovno kvalitetno uvajanje osebe iz FPS, ki jo bo nadomeščala;
- opravljala druge naloge,  ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje;
- računovodskih, finančnih in gospodarskih zadev po nalogu nadrejenega.

4. Rok za prijavo: do 10. 5. 2021

Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili pošljejo na e-naslov:

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Urša Majerčič
Telefonska številka: +386 1 479 8434
E-mail: