Datum objave: 29.04.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 (J017100) na Katedri za konstrukcije in potresno inženirstvo

Sklenitev delovnega razmerja je za določen čas, za čas trajanja projekta,  do 28. 2. 2022 in s polnim delovnim časom.

1.  Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja), smer gradbeništvo;
 • znanje angleškega jezika;
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat  tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • sposobnost za timsko delo, komunikativnost;
 • poskusno delo 3 mesece;
 • delovne izkušnje: 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

2.  Kratek opis dela in nalog:

 • strokovno delo v okviru INTERREG raziskovalnega projekta CONSTRAIN (SLO-ITA);
 • sodelovanje na projektnih sestankih;
 • priprava pisnih poročil;
 • samostojno opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Rok za prijavo:

Datum objave:  29. 4. 2021, rok za prijavo: 5 dni, do 4. 5. 2021

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na e-naslov:


4.  Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Majerčič Mole
Telefonska številka: 47 68 506
E-mail: