Datum objave: 13.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Medicinska  fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, objavlja prosto delovno mesto:

Strokovni delavec VII/1 v računovodsko-finančni službi , s polnim delovnim časom za nedoločen čas

1.     Pogoji za opravljanje dela:
• specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna izobrazba družbenih ved (ekonomija);
• 2 leti ustreznih delovnih izkušenj;
• organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov;
• poskusno delo 3 mesece.

2.     Splošni opis del in nalog:

• izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela;
• izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela;
• vodenje raznih kartotek, evidenc, zapisov;
• priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije;
• obveščanje in informiranje;
• spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela;
• sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

3. Podrobnejši opis del in nalog:
• samostojno obračunava plače in druge prejemke za delavce MF;
• sestavlja mesečna in periodična poročila o izplačanih plačah za statistiko in ostale uporabnike;
• izpolnjuje poročilo o plačah delavcev po osnovah, ki so predpisane za priznavanje pokojnin;
• ureja, potrjuje in vodi evidence o administrativnih prepovedih delavcev

5.  Rok za prijavo: 8 dni  od 12. 5. 2021 do 20. 5. 2021
Vloge z dokazili sprejema tajništvo Medicinske fakultete, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana .

6.  Kontaktna oseba: Klara Purkat, vodja finančno računovodske službe, 01 543 7710