Datum objave: 13.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/2 (I) – za računovodstvo

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017102
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske smeri, ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske smeri;
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
 • poznavanje predpisov s področja računovodstva;
 • zaželeno poznavanje SAP;
 • znanje angleškega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • natančnost;
 • dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela.

2. Opis dela in nalog:

 • samostojno opravlja strokovne naloge na svojem delovnem področju;
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis:

 • preverja pravilnost knjiženja in usklajenost glavne knjige z analitiko;
 • pripravlja in izdaja račune, zahtevke, obračune;
 • pripravlja podatke za izdelavo analiz poslovanja tajništva;
 • skrbi in usklajuje področje saldakontov kupcev – opomini, IOP, izterjave;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta, po nalogu nadrejenega.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 35. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  17. 5. 2021 –  31. 5. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .