Datum objave: 14.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
razpisuje prosto delovno mesto:

SAMOSTOJNI SVETOVALEC NA UNIVERZI VII/2 (I) – za delo na projektih

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017108
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas
Poskusno delo: 3 mesece

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja), ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), ali
 • magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja);
 • 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
 • aktivno znanje najmanj enega tujega jezika;
 • znanja za uporabo računalniških programov;
 • zaželene izkušnje s področja projektnega dela;
 • izkušnje iz področja koordiniranja evropskih projektov;
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

2. Opis dela in nalog:

 • samostojno svetuje na svojem delovnem področju;
 • izvaja operativne naloge delovnega področja;
 • oblikuje poročila, sklepe in stališča delovnega področja;
 • koordinira, spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
 • spremlja informacije in novosti na svojem delovnem področju;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

3. Podrobnejši opis:

 • samostojno opravlja operativne strokovne naloge za potrebe projektov, financiranih iz evropskih strukturnih skladov;
 • samostojno izvršuje pridobljene projekte;
 • spremlja in izvaja postopke svojega delovnega področja;
 • skrbi za usklajeno izvajanje pogodbenih obveznosti s pristojnim ministrstvom (vodenje evidence in dokumentacije, poročanje, priprava zbirnih zahtevkov ipd.);
 • nudi strokovno podporo članicam in službam rektorata, vezanih na delovno področje;
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja;
 • opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

4. Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 34. plačni razred.

5. Rok za prijavo:  18. 5. 2021 –  21. 5. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .