Datum objave: 19.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva ulica 6, Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: STROKOVNI DELAVEC VII/1 v Tehnično vzdrževalni službi (M/Ž)
       
Registrska številka objave na ZRSZ: OB69058
Šifra DM: J017131

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri;
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri;
 • visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri;
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja) strojne ali druge naravoslovno tehnične smeri ali družboslovne smeri;
 • organizacijske in komunikacijske sposobnosti, znanja za uporabo računalniških programov;
 • poznavanje predpisov s področja varstva pri delu in požarne varnosti;
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • izvajanje, usmerjanje in usklajevanje strokovno-administrativnega dela;
 • izvajanje  postopkov povezanih s področjem dela;
 • vodenje raznih kartotek , evidenc, zapisov;
 • priprava, urejanje, knjiženje ali vzdrževanje  raznih gradiv, arhivov in dokumentacije;
 • obveščanje in informiranje;
 • spremljanje vseh vrst razpisov in poznavanje pravnih prepisov s področja dela;
 • sodelovanje pri drugih delih, ki vsebinsko sodijo v okvir delovnega mesta po nalogu tajnika oziroma vodje organizacijske enote.

Podrobnejši opis:

 • redna vzdrževalna dela prostorov in opreme, zunanjih funkcionalnih površin, počitniških objektov in energetskih vodov v objektih (vodovod, kanalizacija, ogrevanje, prezračevanje, elektroinštalacije, računalniško omrežje, oprema predavalnic, telefonija, dvigala, …);
 • sodelovanje ter usklajevanje dela z drugimi enotami in s pogodbenimi izvajalci del pri izvajanju skupnih nalog vzdrževanja;
 • izvajanje tehničnega dela in sodelovanje pri pripravi in montaži strojev in naprav;
 • izvajanje tehničnega nadzora, vzdrževanja in popravila v skladu s specifikacijami in navodili za vse pripadajoče stroje, naprave in objekte;
 • izvajanje nalog, ter vodenje evidenc s področja varstva pri delu in požarne varnosti;
 • pomoč pri usposabljanju drugih delavcev za varno delo in varstvo pred požarom;
 • pomoč pri nadzoru nad izvajanjem ukrepov za varno delo, požarno varnostjo in varstvo okolja;
 • urejanje dokumentacije službe, priprava analiz, poročil in dokumentacije službe.

4. Rok za prijavo: od 19. 5. 2021 do 29. 5. 2021.

Kandidat posreduje prošnjo, CV in dokazila o izobrazbi.

Kandidat lahko vlogo posreduje na e-mail: .

5. Delovno razmerje:  Nedoločen čas, s polnim delovnim časom (40 ur/teden).

Poskusno delo: 3 mesece.

Zaposlitev: predvidoma julij 2021.

6. Kontaktna oseba na članici za pošiljanje prijav:
Ime in priimek: Katja Bošnak
Telefonska številka: 01 4771 141
E-mail:

7. Kontaktna oseba na članici za informacije v zvezi z delovnim mestom:
Ime in priimek: Vincenc Tomc
Telefonska številka: 01 4771 641   
E-mail: