Datum objave: 26.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL FAKULTETA ZA FARMACIJO, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto:  SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 – M/Ž

Šifra delovnega mesta: J017100
Tarifni razred: VII/1

1. Pogoji za opravljanje dela 

  • zahtevana izobrazba: 6/2 raven izobrazbe (prejšnja visokošolska strokovna ali 1. Bolonjska stopnja) družboslovne smeri
  • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR). V kolikor izbrani kandidat tega pogoja ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje, ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi
  • funkcionalna znanja in ostale zahteve: znanja za uporabo računalniških programov, natančnost, komunikativnost, primerne organizacijske sposobnosti, znanje tujega jezika
  • 1 leto ustreznih delovnih izkušenj
  • 3-mesečno poskusno delo

2. Kratek opis dela in nalog: opravljanje strokovno-administrativnih del v študentskem referatu, vodenje evidenc, statistik ter poročil v zvezi s študenti, študijskim programi in drugimi vrstami izobraževanj, informacijsko delo s študenti, sodelovanje pri vseh dejavnostih študentskega referata, sodelovanje pri delu organov fakultete in vodenje zapisnikov, gradiv itd.,  opravljanje drugih del po nalogu vodje

3. Sklenitev delovnega razmerja je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.

4. Rok za prijavo:  do 13. 6. 2021

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu in k prijavi še posebej vabi kandidatke.

Kandidati posredujejo vlogo, CV, predstavitev dosedanjega dela, dokazila o izobrazbi, na naslov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, 1000 Ljubljani ali po elektronski pošti na .
   
Osebne podatke prijavljenega kandidata bo članica Univerze v Ljubljani – Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva c. 7, Ljubljana, obdelovala za namen razpisa za prosto delovno mesto oz. za namen sklepanja pogodbe o zaposlitvi ter v okviru ZDR-1, ZJU in ZSPJS*. V primeru zaposlitve se bodo kandidatovi podatki hranili trajno, sicer pa (če za daljšo hrambo kandidat ne da svoje osebne privolitve) do izteka pritožbenih rokov (30 dni po izbiri kandidata).  Če kandidat svojih osebnih podatkov ne želi posredovati, se njegova vloga ne more obravnavati.  Kandidat lahko od Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani kadarkoli zahteva pravico dostopa in izbrisa (do sklenitve pogodbe o zaposlitvi) osebnih podatkov, popravek, omejitev obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za pomoč pri uveljavljanju svojih pravic, se kandidat lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov Univerze v Ljubljani (). Če bo menil, da se njegovih pravic ne izvršuje ustrezno, se lahko pritoži informacijskemu pooblaščencu RS. 
 
5. Kontaktna oseba na članici:
 Ime in priimek: Zdenka Gantar
 Telefonska številka: 01 4769-505
 E-mail: