Datum objave: 28.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (m/ž)

Registrska številka objave na ZRSZ: OB94413.
Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: H019001
Tarifni razred: IX
Plačna podskupina: H1
Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas, 5 ur/teden oz. 12,5%
Trajanje zaposlitve: določen čas od  4. 8. 2021 do 31. 12. 2021
Delovne izkušnje: 1 leto
Poskusno delo: 3 meseci

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja fizike,
 • habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje fizika, sprejet na UL - delavec mora ta pogoj izpolniti najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa dela,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

2. Opis dela in nalog:

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0188, Astrofizika in fizika atmosfere),
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 28. 5. 2021.

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 2. 6. 2021.

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: .

5. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Aleksandra Jordan
Telefonska številka: 4766-742
E-mail: