Datum objave: 31.05.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica:  UL PRAVNA FAKULTETA, Poljanski nasip 2, 1000 Ljubljana

Razpisano delovno mesto: ASISTENT na Katedri za teorijo in sociologijo prava, ASISTENT v vseh treh nazivih – asistent, asistent z magisterijem, asistent z doktoratom (D010001), m/ž

1. Prosto delovno mesto

 • zaposlitev s polnim delovnim časom za določen čas zaradi uvajanja novih programov, nove tehnologije ter drugih tehničnih in tehnoloških izboljšav delovnega procesa (tj. projektno delo digitalizacije pedagoškega procesa) do 30. septembra 2023;
 • čas nastopa dela: ko izbrani kandidat izpolni pogoj veljavnega naziva asistenta za področje teorije in filozofija prava in države, če naziva še nima; sicer predvidoma 1. oktobra 2021;
 • poskusno delo 3 mesece.

2. Pogoji za opravljanje dela: 
 
Zahtevana izobrazba: univerzitetni diplomirani pravnik ali magister prava (bolonjski študij) ali magisterij znanosti pravne smeri ali doktorat znanosti pravne smeri s predhodno končano 1. in 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa Pravo ali univerzitetnega študija Pravo;

Veljaven habilitacijski naziv asistent za področje teorije in filozofije prava in države;

 • lahko se prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za izvolitev v naziv asistenta za teorijo in filozofijo prava in države v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani (predvsem: povprečna ocena pravnega študija vsaj 8; ocena zaključnega dela na pravnem študiju vsaj 8, sposobnost za strokovno, znanstveno in raziskovalno dejavnost, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika);
 • lahko se prijavijo tudi kandidati, ki še niso zaključili 2. stopnje študijskega programa Pravo in bodo predvidoma do konca študijskega leta 2020/2021 zaključili študij s povprečno oceno vsaj 8, pri čemer morajo v prijavi izkazati izpolnjevanje preostalih pogojev za izvolitev v naziv asistenta za teorijo in filozofijo prava in države (sposobnost za znanstveno in raziskovalno delo, aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika);

Funkcionalna znanja: smisel za organizacijo lastnega dela in dela skupine (študentov), uporaba računalniških orodij, aktivno znanje angleščine, retorične sposobnosti.
 
3. Kratek opis dela in nalog:

 • oblikovanje zasnove spletnih učilnic pri predmetih Uvod v pravoznanstvo, Sociologija prava, Uvod v primerjalno pravo, Pravo varstva pred diskriminacijo, Teorija države z zakonodajnim procesom, Etika pravniških poklicev in predmetov, ki jih Katedra za teorijo in sociologijo prava izvaja v okviru programa Erasmus in doktorskem študiju,
 • vodenje pedagoških in drugih aktivnosti preko spletnih učilnic in usposabljanje nosilcev predmetov za izvedbo teh aktivnosti,
 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu in akreditiranih obštudijskih dejavnostih,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: do vključno 23. junija 2021

Kandidati naj posredujejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, življenjepis (CV) in motivacijsko pismo na elektronski naslov: .

Pogodbe o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom, ki izpolnjuje vse pogoje za zasedbo delovnega mesta.

5. Kontaktna oseba na članici:
KATARINA ILIĆ STEFANOVIĆ, e-pošta:
Za vsebinska vprašanja: Aleš Novak e-pošta: