Datum objave: 01.06.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana

1. Razpisano delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC, H019007, M/Ž

2. Pogoji za opravljanje dela:

 • aktivno znanje slovenskega jezika (če je kandidat/kandidatka tujec/tujka in ob zasedbi delovnega mesta ne izpolnjuje pogoja znanja slovenščine na ravni B2 (CEFR), ga mora izpolniti najkasneje v treh letih po zaposlitvi);
 • doktorat znanosti s področja statistike, družboslovne metodologije, računalništva in informatike ali psihologije;
 • aktivno znanje angleškega jezika;
 • veljavna odločba o izvolitvi v naziv znanstveni sodelavec (lahko tudi pedagoška izvolitev v naziv docent).

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene samo s kandidatom/kandidatko, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.

3. Kratek opis dela in nalog:

Splošni opis:

 • znanstvenoraziskovalno delo;
 • organiziranje, usklajevanje, načrtovanje in spremljanje dela pri raziskovalni dejavnosti (v okviru raziskovalne skupine);
 • povezovanje raziskovalne dejavnosti z drugimi raziskovalnimi institucijami;
 • sodelovanje pri oblikovanju raziskovalnih programov in sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog;
 • pripravljanja poročil in elaboratov o raziskavi;
 • skrbi za varno in zdravo delo delavcev in študentov enote, za ustrezno izobraževanje in poučenost oseb ki prihajajo v stik z nevarnimi snovmi, uporabi osebne varovalne opreme in drugih varnostnih ukrepih;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 2. 6. 2021 do 9. 6. 2021

Kandidat/kandidatka posreduje prošnjo,  CV, dokazila o izobrazbi in izvolitvi v naziv. Kandidat/kandidatka lahko vlogo posreduje po elektronski pošti.
    
5. Računalniški programi:  dobro poznavanje MS Office, napredno poznavanje in sposobnost samostojne izvedbe multivariatnih statističnih analiz na anketnih podatkih iz družboslovnih raziskav v enem od statističnih paketov (R, SPSS, LISREL).

6. Funkcionalna znanja in ostale zahteve: inovativnost, smisel za organizacijo dela,  komunikativnost, izkušnje s področja raziskovanja družbenih vidikov digitalnih tehnologij s poudarkom na razumevanju uporabniške izkušnje, digitalnih neenakosti in dejavnikov sprejemanja novih tehnologij, sposobnost komuniciranja in timskega dela v živo in prek virtualnih orodij za projektno sodelovanje, izkušnje z znanstvenim pisanjem in objavami v vsaj enem tujem jeziku, organizacijske in vodstvene sposobnosti ter sposobnosti projektnega vodenja.
 
7. Delovno razmerje:

Določen čas, do 30. 6. 2022 (čas trajanja projekta)
Polni delovni čas – 100 % oz. 40 ur/teden do 31. 12. 2021
Krajši delovni čas – 25 % oz. 10 ur/teden od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
Poskusno delo: 3 mesece
Zaposlitev predvidoma v mesecu juliju 2021
           
»Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.«

8. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Mojca Polak
Telefonska številka: 01/ 58 05 139
E-mail: