Datum objave: 08.06.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom IX-0 (m/ž)  

Registrska številka objave na ZRSZ: OC15753

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra delovnega mesta: H019001

Tarifni razred: IX

Plačna podskupina: H1

Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas – 20 ur/teden (50%) 

Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 7. 2021  do 30. 6. 2022

Delovne izkušnje: 1 leto

Poskusno delo: 3 mesece  

1. Pogoji za opravljanje dela: 

  • doktorat s področja matematike;
  • habilitacijski naziv asistent-raziskovalec za področje matematika, sprejet na UL;
  • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti:
  • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

  2. Opis dela in nalog: 

  • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (J1-1691 Weissova domneva in posplošitve, J1-1692 Barvanja, dekompozicije in pokritja grafov in P1-0294 Računsko intenzivne metode v teoretičnem računalništvu, diskretni matematiki, kombinatorični optimizaciji ter numerični analizi in algebri z uporabo v naravoslovju in družboslovju);
  • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz;
  • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju;
  • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala;
  • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Datum objave: 7. 6. 2021  

4. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 10. 6. 2021  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.   Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na omenjenih projektih.  

Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: ivana.jug@fmf.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Ivana Jug

Telefonska številka: 4766-513

E-mail: ivana.jug@fmf.uni-lj.si