Datum objave: 28.06.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: UL Filozofska fakulteta objavlja prosto delovno mesto:  

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC (Šifra DM: J017101) v Finančno-računovodski službi na Filozofski fakulteti (m/ž) za nedoločen čas in s polnim delovnim časom 40 ur tedensko    

1. Pogoji za zasedbo delovnega mesta:  

Zahtevana izobrazba (stopnja in smer) glede na naziv: visokošolska univerzitetna izobrazba ali magistrska- 2 stopenjska izobrazba ekonomske ali druge ustrezne smeri  

Delovne izkušnje: 1 leto delovnih izkušenj  

Zahtevana funkcionalna znanja:

 • Aktivno znanje angleškega jezika, 
 • znanja za uporabo računalniških programov Microsoft Office, 
 • poznavanje predpisov področja, 
 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti


Poskusno delo: 3 mesece

2. Opis del in nalog:   Splošni opis:

 • samostojno načrtuje in opravlja strokovna dela na svojem delovnem področju,
 • samostojno izvaja operativne naloge delovnega področja, 
 • administrativno vodenje dela,
 • informacijsko svetovalno delo, 
 • priprava in zbiranje podatkov,
 • spremlja informacije in novosti s svojega delovnega področja,
 • samostojno opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega.

  Podrobnejši opis:

 • samostojno usklajevanje in kompletiranje bančnega izpiska v breme in dobro,
 • kontiranje in knjiženje prilivov, saldakonti kupcev in ostalih prilivov in odlivov,
 • kontiranje in knjiženje blagajne, izdanih računov, prilivov za MR in raziskovalne programe,
 • kontiranje in knjiženje obveznosti za nakazila osebnih dohodkov,
 • izdelava in knjiženje temeljnic v zvezi s poslovnimi dogodki,
 • uskladitev stanj na kontih žiro računa, blagajne, terjatev do kupcev in stalih kontih glavne knjige,
 • odgovarja za ažurni tok informacij in dokumentacije,
 • izterjava dolgov (pošiljanje opominov, telefonsko opominjanje, E-izvršbe),
 • sodeluje pri finančnem načrtovanju,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po nalogu predpostavljenega.

3. Rok za prijavo: 8 dni oz. do 6. 7. 2021  

4. Pisne vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na naslov: jure.prevorsek@ff.uni-lj.si  

5. Kontaktna oseba na fakulteti:

Ime in priimek: Maja Buzeti

Telefonska številka: 01/241 1030

E-mail: maja.buzeti@ff.uni-lj.si