Datum objave: 16.07.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA MEDNARODNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST 

Članica: BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za biologijo, Ljubljana, Večna pot 111 razpisuje prosto delovno mesto:  

VISOKOŠOLSKI UČITELJ – DOCENT za področje Etologija   

Šifra DM: D019001 (m/ž)

Število razpisanih delovnih mest: 1

Šifra naziva: 3

Naziv: docent

Tarifni razred: IX

Plačna podskupina: D

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas 

Vrsta zaposlitve: polni delovni čas  

1. Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti ( prejšnji ) biotehniške ali druge naravoslovne smeri
 • aktivno znanje enega tujega jezika, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, znanja  uporabe računalniških programov
 • znanje slovenskega jezika
 • veljaven habilitacijski naziv  docent za področje Etologija 

2. Opis dela in nalog:

 • oblikovanje in posodabljanje učnih načrtov ter prilagajanje visokošolskih strokovnih izobraževalnih programov zahtevam
 • organiziranje ali soorganiziranje vseh aktivnosti za izvedbo predmetov v skladu z učnim načrtom in dognanji stroke ter koordinacija dela in nadzor nad delom ostalih izvajalcev predmetov (asistentov, tehničnih in drugih sodelavcev);
 • predavanja študentom, vodenje seminarjev in drugih pedagoških aktivnosti;
 • priprava, vodenje in ocenjevanje izpitov in in drugih preverjanj znanja;
 • mentorstva študentom pri izdelavi raziskovalnih in zaključnih nalog;
 • skrb za razvoj stroke v okviru UL;
 • delovanje v skladu s predpisi o varstvu pri delu;
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

3. Rok za prijavo: 7 dni od objave – 16. 07. 2021 do 22. 07. 2021.  

Kandidati pošljejo pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: UL, Biotehniška fakulteta, Kadrovska služba, Ljubljana, Jamnikarjeva 101.  

4. Kontaktna oseba na članici:   

Ime in priimek: prof. dr. Marko Kreft

Telefonska številka: +386 1320 3261