Datum objave: 16.07.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 

Članica: UL Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, 1000 Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: TEHNIŠKI SODELAVEC VII/1 v Laboratoriju za podatkovne tehnologije, za določen čas, s polnim delovnim časom 

 • Število razpisanih delovnih mest: 1,
 • Šifra delovnega mesta: J037003,
 • Plačna podskupina: J3,
 • Tarifni razred: VII/1, 
 • Šifra naziva: 0,
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas,
 • Trajanje zaposlitve: določen čas, za delo na projektu od predvidoma 01. 08. 2021 do 31. 12. 2021
 • Poskusno delo: 3 mesece 
 • Predviden nastop dela: 01. 08. 2021

  2. Pogoji za zasedbo delovnega mesta: 

 • specializacija po višješolski izobrazbi(prejšnja) računalništva in informatike,
 • visokošolska strokovna izobrazba(prejšnja) računalništva in informatike,
 • visoka strokovna izobrazba(1. bolonjska stopnja) računalništva in informatike ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba(1. bolonjska stopnja) računalništva in informatike.

  3.Funkcionalna znanja in ostale zahteve: 

 • komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.

  4. Opis delovnega mesta: 

 • razvojno-raziskovalno delo na področju obdelave naravnega jezika,
 • delo na aktivnostih Delovnega sklopa 2, projekta Razvoj slovenščine v digitalnem okolju (RSDO),
 • vodenje evidenc in drugih administrativnih opravil za organizacijsko enoto,
 • izvajanje del po nalogu predpostavljenega delavca,
 • stalno nadzira da delavci izvajajo varstvene ukrepe in normative varnosti in zdravja pri delu,
 • opravljanje drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

5. Datum objave: 19. 7. 2021  

6. Rok za prijavo: 21. 7. 2021  

Prijavo s prilogami kandidati pošljejo na elektronski naslov kadrovska@fri.uni-lj.si z obveznim pripisom: »RAZISKOVALEC_RSDO«. Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani si pridržuje pravico, da v skladu z pogodbeno svobodo po 24. členu ZDR-1 kandidata ne izbere, navkljub temu, da izpolnjuje pogoje. UL FRI si pridružuje pravico, da ne zapolni vseh razpisanih delovnih mest.

  7. Kontaktna oseba na članici:

Mateja Ravnik Tel.: 01/4798-114 e-mail: kadrovska@fri.uni-lj.si