Datum objave: 19.07.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA

Članica: Zdravstvena fakulteta, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana

1.    Razpisano delovno mesto:
Asistent z doktoratom (šifra DM H019001) – m/ž
Delovno mesto razpisujemo za določen čas predvidoma od 01.8.2021 do 31.12.2021 s polnim delovnim časom (40 ur/ teden) in 3-mesečnim poskusnim delom.

2. Pogoji za opravljanje dela:
■ Zahtevana izobrazba s področja Biokemije:
-    doktorat znanosti (prejšnji) oz.
-    doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja).

■ Veljavni habilitacijski naziv: asistent – raziskovalec ali asistent habilitacijskega področja Biomehanika. Kandidat/ka izpolnjuje pogoj, če ima veljaven naziv UL.
Če kandidat/ka v času prijave nima veljavnega zahtevanega naziva, izpolnjuje pa količinske in kakovostne pogoje za izvolitev v ta naziv, lahko kandidira na razpisano delovno mesto in v tem primeru skupaj s prijavo odda tudi dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev za izvolitev v naziv. V primeru sklenitve pogodbe o zaposlitvi mora pridobiti zahtevani naziv najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa dela.

■ Delovne izkušnje : 1 leto

■ Zaželene so izkušnje na področju eksperimentalnih raziskav zunajceličnih veziklov.

3. Kratek opis dela in nalog:
-    znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (v okviru ARRS programa »Mehanizmi varovanja zdravja« (akronim programa: »P3-0388«)),
-    strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
-    pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
-    pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
-    izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum pričetka dela: predvidoma 01.8.2021

5.  Rok za prijavo: 3 dni (od 19.07.2021 do 22.07.2021)

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom/ko, ki izpolnjuje navedene pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov urska.tomazin@zf.uni-lj.si

6. Kontaktna oseba na članici:
Ime in priimek: Urška Tomažin Goričar
Telefonska številka:01/ 300 -11- 66
E-mail: urska.tomazin@zf.uni-lj.si