Datum objave: 29.07.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

 ZADEVA: JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST – na spletnih straneh UL

 

TAJNIŠTVO (REKTORAT) UNIVERZE V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

razpisuje prosto delovno mesto:

PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE VII/2 – za računovodstvo

 

Število razpisanih delovnih mest: 1
Šifra delovnega mesta: J017905
Tarifni razred: VII/2
Plačna podskupina: J1
Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas

Poskusno delo: 3 mesece

Pogoji za opravljanje dela:

-          specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ekonomske ali druge ustezne smeri, ali

-           visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ekonomske ali druge ustezne smeri, ali

-          magistrska izobrazba (2. bolonjska stopnja) ekonomske ali druge ustezne smeri

-          5 let vodstvenih delovnih izkušenj, če ima kandidat izobrazbo ekonomske smeri oziroma 5 let vodstvenih delovnih izkušenj s področja financ in računovodstva, na primerljivih delovnih mestih, če kandidat nima izobrazbe ekonomske smeri

-          poznavanje predpisov s področja računovodstva

-          znanje angleškega jezika

-          znanja za uporabo računalniških programov

-          vodstvene in organizacijske sposobnosti

-          dobre medosebne veščine in sposobnost timskega dela

-          samostojna priprava računovodskih poročil

 

Opis dela in nalog:

 

-          načrtuje, vodi in usklajuje delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,

-          vodi strokovno delo na delovnem področju znotraj organizacijske enote,

-          zagotavlja zakonitost in učinkovitost poslovanja organizacijske enote,

-          skrbi za izvajanje nalog in izvaja nadzor nad zaposlenimi v okviru organizacijske enote,

-          skrbi za izvedbo zahtevnejših razvojnih in drugih nalog, ki zahtevajo sodelovanje zaposlenih različnih organizacijskih enot ali sodelovanje zunanjih sodelavcev po odobritvi prorektorja ali glavnega tajnika, 

-          za obravnavo posameznih vprašanj lahko v sodelovanju z drugimi predstojniki, pomočniki glavnega tajnika ali glavnim tajnikom oblikuje skupne delovne skupine ali organizira druge oblike medsebojnega sodelovanja,

-          v skladu z danimi pooblastili odgovorne osebe ocenjuje delovno uspešnost zaposlenih v organizacijski enoti,

-          daje predloge za naprednejše upravljanje s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri,

-          ima druge pristojnosti skladno z danimi pooblastili. 

 

Podrobnejši opis:

-          vodi, koordinira in organizira delo v službi,

-          v skladu s sklepi organov univerze in veljavnimi predpisi daje navodila članicam za izvajanje računovodskih nalog,

-          svetuje na svojem pdoorčju vodjem finančno računovodskih služb članic in tajništva,

-          sodeluje pri pripravi metodologije finančnega načrtovanja in analiziranja,

-          pripravlja računovodska poročila na obdobnem in letnem nivoju,

-          sodeluje pri pregledu poslovanja članic,

-          opravlja naloge po navodilih predpostavljenih,

-          opravlja druge naloge, ki vsebinsko sodijo v širše področje delovnega mesta po nalogu nadrejenega,

-          svetuje vodjem finančno računovodskih služb članic in tajništva pri delu na informacijskem sistemu.

 

Plača: osnovna plača se določi z uvrstitvijo v 40. plačni razred.

 

Rok za prijavo:  30. 7. 2021 –  13. 8. 2021

Elektronske vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov .