Datum objave: 06.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA  OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

  Članica: UL BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale  

1. Razpisano delovno mesto:  

ASISTENT v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom na Katedri za genetiko, animalno biotehnologijo in imunologijo na Oddelku za zootehniko

 • Šifra DM: D010001 – v nazivu asistent, asistent z magisterijem ali asistent z doktoratom (m/ž)
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Tarifni razred: VII/2, VIII, IX 
 • Plačna podskupina: D
 • Trajanje zaposlitve: nedoločen čas
 • Poskusno delo: 3 meseci
 • Delovni čas: polni delovni čas
 • Začetek zaposlitve: predvidoma 1. 10. 2021

  2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat, magisterij ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) oz. magistrska  izobrazba (2. bolonjska stopnja) biotehniške/naravoslovne smeri 
 • znanje angleškega jezika, znanje za uporabo računalniških programov
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti  
 • izvolitev v habilitacijski naziv asistent za področje Genetika ali Biotehnologija
 • ali izpolnjevanje minimalnih količinskih in kakovostnih pogojev za izvolitev v naziv po Statutu UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) in Merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 17.10.2019. V tem primeru mora kandidat skupaj s prijavo na delovno mesto oddati tudi dokazila o izpolnjevanju omenjenih pogojev za izvolitev v naziv ali za priznanje naziva (v skladu s 157.členom Statuta). Kandidat mora predložiti izjavo, da soglaša, da se, v primeru pozitivne odločitve komisije za izbor, njegova prijava obravnava tudi kot vloga za izvolitev v naziv ali za priznanje enakovrednosti naziva.

3. Opis delovnega mesta:

 • vodenje teoretskih, praktičnih in drugih oblik vaj oz. usposabljanja študentov pri predmetu,
 • sodelovanje z učiteljem pri pripravi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,
 • sodelovanje pri znanstveno-raziskovalnem delu,
 • nadzor nad delovnimi pripravami in aparaturami ter potrebnimi sredstvi za izvedbo pedagoškega in raziskovalnega dela,
 • sodelovanje pri vodenju študentov pri izvedbi diplomskih projektov (prve in druge stopnje),
 • sodelovanje pri ostalih aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno raziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi neposrednega predpostavljenega vodje katedre, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Rok za prijavo: 14 dni od objave (do vključno 23. 8. 2021)  

Pričetek dela : predvidoma 1. 10. 2021  

Pisne vloge z dokazili sprejema Kadrovska služba BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana ali na elektronski naslov ks@bf.uni-lj.si  

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

5. Kontaktna oseba na članici: Ime in priimek: Mojca Dermastja, mojca.dermastja@bf.uni-lj.si