Datum objave: 24.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

 Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

1. Razpisano delovno mesto: Asistent z doktoratom (m/ž)  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OE24316
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H019001
 • Tarifni razred: IX
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: krajši delovni čas - 10ur/teden oz. 25% delovnega časa 
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 01.10.2021 do 31.03.2022
 • Delovne izkušnje: 1 leto
 • Poskusno delo: 3 meseci 

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • doktorat znanosti (prejšnji ali 3. bolonjska stopnja) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri, 
 • habilitacijski naziv asistent ali asistent - raziskovalec za področje fizike, prejet na UL - delavec mora ta pogoj izpolniti najkasneje v roku 4 mesecev od datuma nastopa dela,
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti,
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • znanje enega svetovnega jezika, znanje za uporabo računalniških programov.

3. Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (P1-0188, Astrofizika in fizika atmosfere, astronomi, ESA PHOTO2CEHM),
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4. Datum objave: 24.08.2021.  

5. Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 27.08.2021.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu.

Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta.  

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovska@fmf.uni-lj.si.  

6. Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 4766-742

E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si