Datum objave: 24.08.2021

Kategorija: Prosta delovna mesta

JAVNA OBJAVA PROSTIH DELOVNIH MEST

Članica: UL Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska 19, Ljubljana  

1.Razpisano delovno mesto: Raziskovalec (m/ž)  

 • Registrska številka objave na ZRSZ: OE24410
 • Število razpisanih delovnih mest: 1
 • Šifra delovnega mesta: H017004
 • Tarifni razred: VII/2
 • Plačna podskupina: H1
 • Vrsta zaposlitve: polni delovni čas
 • Trajanje zaposlitve: določen čas od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2025
 • Poskusno delo: 3 mesece

2. Pogoji za opravljanje dela: 

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) / magistrska izobrazba (2. Bolonjska stopnja) s področja fizike ali drugih ustreznih smeri, 
 • znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na evropski referenčni okvir za jezike (CEFR), ki se izkazuje z ustreznim dokazilom (v kolikor izbrani kandidat ob sklenitvi delovnega razmerja ne zna slovenskega jezika, se ga mora naučiti v roku treh let od začetka zaposlitve),
 • inovativnost, sposobnost za timsko delo, komunikativnost, organizacijske sposobnosti.

3. Opis dela in nalog: 

 • znanstvenoraziskovalno delo in strokovno delo pri raziskavah (ERC LOGOS),
 • strokovno sodelovanje z naročniki raziskovalnih nalog,
 • pripravljanje pisnih poročil in elaboratov o raziskavi ter ekspertiz,
 • sodelovanje pri dodiplomskem in podiplomskem študiju,
 • pripravljanje predlogov za nabavljanje raziskovalne opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
 • izvajanje opravil s svojega področja po nalogu predstojnika organizacijske enote in drugih nalog, ki vsebinsko sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta.

4.Datum objave: 24.08.2021.  

5.Rok za prijavo: 3 delovne dni, do 27.08.2021.  

Univerza v Ljubljani spodbuja enakost spolov pri zaposlovanju in delu. Pogodba o zaposlitvi se lahko sklene le s kandidatom, ki izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta. 

Pisne vloge z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev, z navedbo prostega delovnega mesta in registrsko številko prijave ZRSZ naj kandidati/ke v razpisnem roku pošljejo na elektronski naslov: kadrovska@fmf.uni-lj.si.   

6.Kontaktna oseba na članici:

Ime in priimek: Aleksandra Jordan

Telefonska številka: 4766-742

E-mail: kadrovska@fmf.uni-lj.si